Volby ochránce práv na PdF UP

Zpět

Kandidáti

  • 1. Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D, 1977, Ústav speciálněpedagogických studií
  • 2. Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D., 1960, Katedra primární pedagogiky